Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
Batı Karadeniz Yeşil Rota (“Yeşil Rota”), internet sitesine bildirilen isim, adres ve sair kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacak ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemleri alacaktır.
 
Kullanım Koşulları
Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla kabul etmiş sayılacaktır.
Bu internet sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, Yeşil Rota’ya kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde Yeşil Rota tarafından kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, Yeşil Rota’ya verdiğiniz kişisel bilgileri size elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve internet sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, Yeşil Rota’ya gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir.
Sitede yer alan tüm bilgiler ve linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Yeşil Rota internet sitesinde yer alan tüm bilgilerin güncel olması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Sitemizde yer alan bilgilerin herhangi bir nedenle güncellenememesi durumunda Yeşil Rota’nın hiç bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu internet sitesinde kullanılan bazı ifadelerin bazı durumlarda belirsizlikler içermesi mümkündür. Çeşitli nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden farklılık arzedebilir.
Bu sitede bulunan tüm bilgi, görsel veya ifadelerin telif hakkı yalnızca Yeşil Rota’ya ait olup, site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımı sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Türkçe Kullanım Şartları metni esas alınacaktır.
Kullanıcılar internet sitesinde mevcut olan bilgileri Yeşil Rota’nın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalayamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, değiştiremez veya hiçbir şekilde kullanamaz.
Yeşil Rota’nın kullanıcıların/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe etmesi halinde, verilen hizmeti durdurma, sonlandırma, sınırlandırma hakkı söz konusudur.
Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe Yeşil Rota, kişisel bilgilerinizi yalnızca Yeşil Rota ile yaptığınız anlaşmanın ifası amacıyla gerekli olması halinde 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, Yeşil Rota’nın bu bilgileri kendi bağlı şirketlerine ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişiler/kurumlara ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. Yeşil Rota, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. Yeşil Rota tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez.
 
Fikri Mülkiyet Hakları
Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere)  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan (SMK) doğan marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model, patent hakları ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları Yeşil Rota ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.
 
Çerez Politikası:
Yeşil Rota (“Yeşil Rota”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için çalışırken sitemizi ziyaret eden kişilerin bizimle paylaştığı bilgilerini koruma altına alıyoruz.
Çoğu internet sitesinde olduğu gibi, www.yesilrota.org’da (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
İşbu Çerez Politikası, www.yesilrota.org Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Yeşil Rota, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
 
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
 
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:
  • Çerezi yerleştiren tarafa göre, İnternet sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Yeşil Rota tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Yeşil Rota ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
  • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Site’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
  • Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler Neden Kullanılmaktadır?
Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
  • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 
Yeşil Rota, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 
Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 
  • Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
  • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.  
Rıza ve ÇerezPolitikası’ndaki Değişiklikler
Yeşil Rota, Çerez Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Yeşil Rota, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’deyayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
 

Kişisel Verilerin Korunması

VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Batı Karadeniz Yeşil Rota (“YEŞİL ROTA”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususunda yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
YEŞİL ROTA tarafından elde edilen kişisel verileriniz verilen hizmetlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz başta olmak üzere tüm kişisel verileriniz YEŞİL ROTA tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;
  • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, ikamet adresiniz, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz, YEŞİL ROTA tarafından elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz kişisel verileriniz.
İlaveten, internet sitemizi ve çağrı merkezimizi kullandığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ticari hizmetin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda YEŞİL ROTA’nın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. İlaveten, kişisel verileriniz, reklamlar veya bildirimler göndermek, YEŞİL ROTA markasının tanınırlığını tespit etmek, internet sitesinin geliştirilmesi, YEŞİL ROTA ticari raporlama işlemleri ve size özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi amacıyla YEŞİL ROTA ve yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri veya işbirliği yapılan üçüncü kişi iş ortakları tarafından işlenmekte ve YEŞİL ROTA veri tabanları içerisinde saklanmaktadır.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Kişisel verilerinizin gizliliği önceliklidir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla YEŞİL ROTA tarafından YEŞİL ROTA iş ortakları, YEŞİL ROTA iştirakleri ve bağlı şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir. Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe YEŞİL ROTA, kişisel verilerinizi yalnızca YEŞİL ROTA ile yaptığınız anlaşmanın tamamlanması amacı için zorunlu ise 3. kişilere açıklayacaktır. YEŞİL ROTA, açık rıza göstermediğiniz müddetçe, kişisel verilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. YEŞİL ROTA tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
Kişisel verilerinizin korunması için YEŞİL ROTA tarafından yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir.

İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
YEŞİL ROTA tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin olarak;
-Kişisel verilerinizin islenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
-Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
-Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye hakkınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, internet sitesinin Destek bölümü (http://www.yesilrota.org/destek adresinden ulaşabilirsiniz) aracılığı ile YEŞİL ROTA’ya iletebilirsiniz

 
Ara