VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Batı Karadeniz Yeşil Rota (“YEŞİL ROTA”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususunda yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.
Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
YEŞİL ROTA tarafından elde edilen kişisel verileriniz verilen hizmetlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz başta olmak üzere tüm kişisel verileriniz YEŞİL ROTA tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;
  • Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, ikamet adresiniz, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz, YEŞİL ROTA tarafından elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz kişisel verileriniz.
İlaveten, internet sitemizi ve çağrı merkezimizi kullandığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ticari hizmetin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda YEŞİL ROTA’nın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. İlaveten, kişisel verileriniz, reklamlar veya bildirimler göndermek, YEŞİL ROTA markasının tanınırlığını tespit etmek, internet sitesinin geliştirilmesi, YEŞİL ROTA ticari raporlama işlemleri ve size özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi amacıyla YEŞİL ROTA ve yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri veya işbirliği yapılan üçüncü kişi iş ortakları tarafından işlenmekte ve YEŞİL ROTA veri tabanları içerisinde saklanmaktadır.
Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Kişisel verilerinizin gizliliği önceliklidir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla YEŞİL ROTA tarafından YEŞİL ROTA iş ortakları, YEŞİL ROTA iştirakleri ve bağlı şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir. Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe YEŞİL ROTA, kişisel verilerinizi yalnızca YEŞİL ROTA ile yaptığınız anlaşmanın tamamlanması amacı için zorunlu ise 3. kişilere açıklayacaktır. YEŞİL ROTA, açık rıza göstermediğiniz müddetçe, kişisel verilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. YEŞİL ROTA tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez.
Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
Kişisel verilerinizin korunması için YEŞİL ROTA tarafından yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir.
İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
YEŞİL ROTA tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin olarak;

-Kişisel verilerinizin islenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
-Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
-Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye hakkınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, internet sitesinin Destek bölümü (http://www.yesilrota.org/destek adresinden ulaşabilirsiniz) aracılığı ile YEŞİL ROTA’ya iletebilirsiniz.


 
Ara